دیجی ممبر مرجع خرید ممبر تلگرام

خرید ممبر تلگرام

همراه با تحویل فوری و ضمانت بازگشت وجه

لیست زیر حاوی تمامی پنل های خرید ممبر تلگرام به صورت اد اجباری ، هیدن ، نوتیفیکیشن دار ، ارزان ، ایرانی ، پروکسی دار و پاپ آپ میباشد. بعد از ثبت سفارش ربات های سرور ما تا زمان تکمیل سفارش فعالیت میکنند و تعداد در خواستی ممبر کانال تلگرام شما را افزایش خواهند داد. و این کار به صورت 24 ساعته به همراه پشتیبانی شبانه روزی ادامه پیدا میکند.

پنل های خرید ممبر تلگرام واقعی

ممبر ارزان 

cheap-member
 • ممبر تلگرام ارزان ۱۰۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 130000تومان
cheap-member
 • ممبر تلگرام ارزان 5۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 65000تومان
cheap-member
 • ممبر تلگرام ارزان 3۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 42000تومان
cheap-member
 • ممبر تلگرام ارزان 2۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 28000تومان
cheap-member
 • ممبر تلگرام ارزان ۱۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 14000تومان

ممبر تلگرام واقعی

real-member
 • ممبر تلگرام واقعی ۱۰۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 190,000 تومان
real-member
 • ممبر تلگرام واقعی 5۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 95000 تومان
real-member
 • ممبر تلگرام واقعی 3۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 60,000 تومان
real-member
 • ممبر تلگرام واقعی 2۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 40,000 تومان
real-member
 • ممبر تلگرام واقعی ۱۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 20,000 تومان

خرید ممبر اد اجباری تلگرام

forced-member
 • ممبر اد اجباری 10000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 1700000تومان
forced-member
 • ممبر اد اجباری 5000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 850000تومان
forced-member
 • ممبر اد اجباری 3000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 54000تومان
forced-member
 • ممبر اد اجباری 2000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 36,000 تومان
forced-member
 • ممبر اد اجباری ۱۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 18000تومان

ممبر پروکسی دار تلگرام

proxy-member
 • ممبر تلگرام پروکسی دار 10000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 1,350,000 تومان
proxy-member
 • ممبر تلگرام پروکسی دار 5000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 712,500 تومان
proxy-member
 • ممبر تلگرام پروکسی دار 3000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 450,000 تومان
proxy-member
 • ممبر تلگرام پروکسی دار 2000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 300,000 تومان
proxy-member
 • ممبر تلگرام پروکسی دار ۱۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 150,000 تومان

ممبر هیدن تلگرام

hidden-member
 • ممبر هیدن 10000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 270,000 تومان
hidden-member
 • ممبر هیدن 5000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 142,500 تومان
hidden-member
 • ممبر هیدن 3000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 90,000 تومان
hidden-member
 • ممبر هیدن 2000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 60,000 تومان
hidden-member
 • ممبر هیدن ۱۰۰۰ عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 30,000 تومان

ممبر پاپ آپ تلگرام

popup-member
 • ممبر پاپ آپ تلگرام 100 k عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 8,500,000 تومان
popup-member
 • ممبر پاپ آپ تلگرام 80 k عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 6,800,000 تومان
popup-member
 • ممبر پاپ آپ تلگرام 50000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 4,250,000 تومان
popup-member
 • ممبر پاپ آپ تلگرام 30000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 2,550,000 تومان
popup-member
 • ممبر پاپ آپ تلگرام 20000 عدد
 • ممبر واقعی و فعال
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • ضمانت بازدید واقعی و فعال
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 1,700,000 تومان

ممبر نوتیفیکیشن

notification-members
 • ممبر تلگرام نوت 100 k عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 12,000,000 تومان
notification-members
 • ممبر تلگرام نوت 80 k عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 9,600,000 تومان
notification-members
 • ممبر تلگرام ارزان 50000 عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 6,000,000 تومان
notification-members
 • ممبر تلگرام نوت 30000 عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 3,600,000 تومان
notification-members
 • ممبر تلگرام نوت 20000 عدد
 • ممبر واقعی و فیک
 • تحویل بین یک ربع تا حداکثر 10 ساعت
 • بازدید 1 الی 10 درصد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • ریزش کم و کیفیت بالا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
 • 2,400,000 تومان

خرید بازدید تلگرام پست آخر

بازدید تلگرام
 • 10,000 بازدید تلگرام پست آخر
 • بازدید تک پست
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 20,000 تومان
بازدید تلگرام
 • 5,000 بازدید تلگرام پست آخر
 • بازدید تک پست
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 10,000 تومان
بازدید تلگرام
 • 2,000 بازدید تلگرام پست آخر
 • بازدید تک پست
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 4,000 تومان
بازدید تلگرام
 • 1,000 بازدید تلگرام پست آخر
 • بازدید تک پست
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 2,000 تومان

خرید بازدید تلگرام 5 پست آخر

بازدید تلگرام
 • 10k بازدید تلگرام ۵ پست آخر
 • بازدید 5 پست آخر
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 65,000 تومان
بازدید تلگرام
 • 5k بازدید تلگرام ۵ پست آخر
 • بازدید 5 پست آخر
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 34,000 تومان
بازدید تلگرام
 • 2k بازدید تلگرام 20 پست آخر
 • بازدید 20 پست آخر
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 60,000 تومان
بازدید تلگرام
 • 2k بازدید تلگرام 10 پست آخر
 • بازدید 10 پست آخر
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 30,000 تومان
بازدید تلگرام
 • 2k بازدید تلگرام ۵ پست آخر
 • بازدید 5 پست آخر
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 15,000 تومان
بازدید تلگرام
 • 1k بازدید تلگرام ۵ پست آخر
 • بازدید 5 پست آخر
 • تحویل در کمترین زمان ممکن
 • استارت فوری
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 8,000 تومان

فیلم آموزشی راهنمای خرید در کامپیوتر

خرید ممبر ایرانی تلگرام

اگر صاحب کسب‌وکاری آنلاین هستید و می‌خواهید آن را توسعه دهید، حتما یکی از گزینه‌های شما برای ارتباط با مشتری و فروش بیشتر تبلیغات محصول در کانال تلگرام است.

این روزها کانال‌ها و ممبرهای آن‌ها یکی از ارزشمندترین دارایی‌هایی هر کسب‌وکار محسوب می‌شود. از طرفی، بازار خرید ممبر ایرانی هم بسیار داغ است. اما چرا باید در خرید ممبر ایرانی دقت کرد؟ چرا ممبر ایرانی ارزشمندترین نوع ممبر است؟ با ما در ادامه مقاله همراه باشید تا پاسخ این سوالات را بیابید.

امروزه شبکه های اجتماعی و پیام‌رسانها تبدیل به عنصری جدایی ناپذیر در زندگی افراد در سراسر دنیا شدهاند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایرانیان زیادی هر روزه از پیامرسان‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنند.

اما یکی از برترین پیامرسانها که توانسته است بیشترین مخاطب را در ایران جذب کند، پیامرسان محبوب تلگرام است. تلگرام با ویژگی‌های منحصر به فرد خود از جمله رابط کاربری بسیار روان، امکان استفاده به صورت فضای ابری، امنیت بسیار بالا و . . . تبدیل به گزینه اول ایرانیان برای پیام‌رسانی آنلاین شده‌ است.

ممبر کانال تلگرام

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های تلگرام، وجود کانال‌ها است. هر کسی می‌تواند برای خود یک کانال ایجاد کند و در آن به صورت یک‌طرفه با مخاطب خود گفتگو کند.

اهمیت کانال‌ها در سرعت بالای انتقال اطلاعات و سهولت استفاده از آن‌ها است. موضوعات این کانال‌ها بسیار متنوع و وسیع بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوعات خبری، سرگرمی، سیاسی، اقتصادی، کسب‌وکاری و . . . اشاره کرد.

کانال‌ها آن‌قدر محبوب شده‌اند که گاهی به اندازه جمعیت یک شهر در خود ممبر دارند.

روش‌های افزایش ممبر کانال تلگرام

ارزشمندترین کانال از نظر یک کسب‌وکار کدام کانال است؟ احتمالا شما هم درست حدس زده‌اید. کانال‌هایی که بیشترین مخاطب (ممبر) را دارند و البته آن مخاطبان نیز بیشترین تعامل را با کانال دارند.

حال سوال اصلی این است که چگونه ممبرهای یک کانال را افزایش دهیم و چگونه با آن‌ها بهتر و موثرتر تعامل کنیم.

در زیر تعدادی از روش‌های بسیار موثر برای افزایش ممبر را بیان کرده‌ایم:

1-یک اسم جذاب برای کانال خود انتخاب کنید.

اگر هنوز برند شناخته‌شده‌ای نیستید و در انتخاب اسم کانال دستتان باز است، سعی کنید نامی جذاب برای کانالتان انتخاب کنید. اسم یک کانال مثل اسم روی جلد کتاب است. سعی کنید اسمی که انتخاب می‌کنید کوتاه باشد و راحت در خاطر مخاطب بماند.

روش افزایش ممبر تلگرام

از انتخاب اسامی عمومی بپرهیزید و بیشتر از دو یا سه کلمه به نام کانال اختصاص ندهید. به هیچ وجه نام کانال‌های محبوب را انتخاب نکنید.

مطمئن باشید این کار برای شما جذب ممبر نخواهد کرد. اگر از شما بپرسند یک کانال تلگرامی برای سرگرمی معرفی کنید، چه نامی را می‌گویید؟ احتمالا “گیزمیز” جزء پنج گزینه شما خواهد بود. پیشنهاد می‌کنیم به ویژگی‌های این اسم فکر کنید و بعد نام کانال خودتان را انتخاب کنید.

2-از اهمیت یوزرنیم (user name) غافل نشوید.

شما هنگام ایجاد کانال مجبور به انتخاب یوزرنیم برای کانال خود خواهید بود. اگر می‌خواهید مخاطبان هدفتان، راحت‌تر شما را پیدا کنند سعی کنید یوزرنیم با نام کانالتان تطابق داشته باشد.

از عوض کردن املای کلمات انگلیسی هم خودداری نمایید. سعی کنید نام کانالتان به گونه‌ای باشد که بتوان آن را به انگلیسی تایپ کرد. در نهایت اگر یوزرنیم شما کاملا با نام کانال متفاوت است، پیشنهاد ما تغییر نام کانال و انطباق آن با یوزرنیم است.

3-توضیحات کانال و عکس پروفایل آن را جدی بگیرید.

کسی که اولین بار کانال شما را باز می‌کند، به احتمال زیاد به قسمت توضیحات و شرح کانال رفته و آن را مطالعه می‌کند. سعی کنید با کوتاه‌ترین جملات و ساده‌ترین کلمات، مهم‌ترین نکات را که برای مخاطبتان جالب است، بیان کنید.

در این صورت، فرد عضو کانال شما شده و قبول خواهد کرد که شما ارزش دنبال شدن را دارید. تصاویر کانال‌های تلگرام نیز بسیار مهم هستند. قدرت حافظه تصویری انسان‌ها بسیار بیش از حافظه متنی است پس باید سعی کنید تصویری منحصربه‌فرد برای کانال خود ایجاد کنید.

یادتان باشد که تلگرام تصاویر پروفایل را به صورت دایره‌ای نشان می‌دهد. اگر توانستید از این ویژگی در انتخاب عکس مورد نظر خود بهره ببرید.

4-از تصاویر در پست‌ها استفاده کنید.

یک تصویر، هزاران کلمه است. آمارها نشان می‌دهد محتواهایی که با قالب تصویر منتشر می‌شوند معمولا بیش از 50 درصد مجموع بازدیدهای روزانه را به خود جذب می‌کنند.

همچنین بیشترین محتواهای تولید شده به صورت تصویری (حدود 50درصد)، متنی(حدود 25.5درصد)، ویدئویی(حدود 16.2درصد) هستند. پس در پست‌های خود از تصاویر مرتبط و جذاب استفاده کنید.

اگر هم از ویدئو استفاده کردید یادتان نرود حجم‌های خیلی بالا برای ویدئوهای خود انتخاب نکنید. اگر از پست یا ویدئو استفاده می‌کنید، حتما واترمارک کانال یا برند خود را در گوشه‌ای از آن قرار بدهید.

با استفاده از این روش، اگر پست شما به اشتراک گذاشته شود، افرادی که ممبر شما نیستند، با کانالتان آشنا خواهند شد.

5-برای مخاطب محتوا تولید کنید.

پس از خرید ممبر ایرانی تولید محتوا برای مخاطبین هدف مهم‌ترین نکته است. توجه داشته باشید که مخاطب شما، به دلیل ارزشی که به او می‌دهید شما را دنبال می‌کند. پس اگر قرار است وقت خود را به شما اختصاص دهد شما باید چیزی ارزشمندتر از وقت به او بدهید.

خرید ممبر ایرانی

همیشه با خود فکر کنید که ممبرهای شما به چه چیز نیاز دارند، از شما چه انتظاری دارند و چرا همچنان شما را دنبال می‌کنند؟ از مخاطب خود بازخورد بگیرید و مطمئن باشید انجام این کار مخاطب را بسیار وفادارتر از آن چه تصور کرده‌اید، خواهید یافت.

6-تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی

این مورد هم می‌تواند با صرف هزینه و هم بدون آن باشد. اگر پست‌های خود را در دیگر گروه‌های تلگرام یا حتی شبکه‌های اجتماعی دیگر قرار دهید، احتمال این که افراد دیگری عضو کانال شما شوند وجود دارد.

اگر کسب‌وکار شما وب‌سایت یا شبکه‌های اجتماعی دیگری دارد، می‌توانید با قرار دادن لینک کانال خود در آن، ممبرهای جدید جذب کنید از طریق تعامل با کانال‌های تلگرامی دیگر نیز می‌توانید به صورت تبادل لینک یا حتی صرف هزینه از آن‌ها بخواهید یکی از پست‎‌های شما را در کانال خود فوروارد کنند.

خرید ممبر ایرانی

یکی از راه‌های ارزان‌قیمت و موثر افزایش تعداد اعضای کانال، خرید ممبر است. اما این کار چگونه انجام می‌شود؟ انواع ممبر و انواع روش‌ها برای این کار وجود دارد اما موثرترین نوع آن، خرید ممبر ایرانی است.

ممبرهای فیک یا غیرایرانی در واقع فقط آی‌دی‌های غیرفعالی هستند که به صورت انبوه در کانال‌ها عضو می‌شوند. اما این ممبرها هیچ وقت خریدی از شما نخواهند داشت، حتی هیچ وقت بازدیدی از پست‌های شما نخواهند کرد و فقط تعداد اعضا را بالا می‌برند.

از این رو خرید ممبر ایرانی بهترین گزینه برای کانال شما محسوب می‌شود.

چرا از دیجی ممبر، ممبر تلگرام بخریم؟

دیجی ممبر با دارا بودن تیم متخصص در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی افزایش ممبر تلگرام صفحه شمارا به‌ صورت هدفمند و عملی انجام می‌دهد. جذب ممبر واقعی و فعال و هدفمند خود را به ما بسپارید اگر در شبک های اجتمایی دیگری همچون اینستاگرام نیز فعالیت میکنید میتونید از سایت دیجی ممبر اقدام به خرید فالوور اینستاگرام نمایید این فالوور ها جر بهترین و با کیفیت ترین نوع فالوور ها میباشند.